Om Yccess AB

 

Grunden för verksamheten
Yccess skapar lönsamma, framgångsrika och välmående individer, grupper och verksamheter genom unika insatser inom etablering, projekt, individ & organisationsutveckling.

 

Värderingar
Alla människor och verksamheter är i grunden goda och strävar efter att bli sedda, hörda och att nå ett tillstånd av harmoni och framgång. Ibland behövs hjälp på vägen för att nå dit, då finns Yccess som en god och kompetent bundsförvant.

 

Affärsekologisk CSR - Corporate Social Responsibility
Yccess AB är en del av vårt samhälle och som sådan agerar vi med ansvar. CSR är en naturlig del av vårt ansvarstagande. Vi satsar varje år minst 1% av vinsten på någon form av välgörande och utvecklande verksamhet som syftar till ett bättre och tryggare liv för utsatta människor. Vi har bl.a under 2009/2010 satsat på reflexvästar till en dagisavdelning. 

 

2011 valdes att satsa egen tid på volontäruppdrag för hemlösa i Stockholm, som t.ex. vid soppkök på Filadelfiakyrkan och "Jul i Gemenskap" på Immanuelskyrkan i Stockholm i samarbete med Ny Gemenskap, Stockholms Stadsmission, Frälsningsarmén, Immanuelskyrkan, m.fl. Detta är en viktig del för att bidra till ett tryggare samhälle. Under 2012 kommer volontärarbetet att fortsätta.

 

Specialitet
Kommunikation - Extraordinär kompetens genom breda och djupa studier i kombination med en unik egen erfarenhet från "frontlinjen" inom bl.a. olika etablerings- och avvecklingsprojekt.

 

Konflikthantering - Specialiteten är att hantera oro och förändringsprojekt ur ett kommunikativit perspektiv samt att bygga broar av samförstånd mellan olika stridande grupper.

 

Samverkan för framgång
Yccess AB verkar i nära samarbete med speciellt utvalda individer och samarbetspartners med kompletterande och överlappande kompetenser. Detta för att säkerställa rätt kompetens och kvantitet för varje behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yccess AB © 2004-2013  •  bo.yxe@yccess.com  •  Om cookies