Konsultuppdrag - Etablering, projektledning, lobbying, konflikthantering , workshops, utbildning

 

Bo Yxe tar konsultuppdrag på kortare eller längre tid inom etablering, projektledning, informations- och kommunikationsuppdrag, lobbying, försäljning, individ & organisationsutveckling och konflikthantering. Både nationellt och internationellt.

 

© Yccess Photography

Bilden visar en faktisk och praktisk konfliktsituation mellan två stora aktörer. Den ena parten har grävt upp den andra partens kabel utan att informera om det. Konflikten uppstod en fredagskväll och fick stora konsekvenser.

 

Projektledning och etableringsstöd

 

Bo Yxe har över 28 års projekterfarenhet och kan stötta er med det mesta inom etableringsstöd, infrastrukturprojekt, affärsprocessutveckling, organisations- och verksamhetsutveckling. Nationellt och internationellt.

 

Stor erfarenhet av:

 

Infrastrukturprojekt inom IT/Telecom/Energi

 

 • Nationellt ansvarig för SA processen, site etablering inkl avtal, tillstånd, etc. för 3G
 • Projektchef för sjökabelprojekt, Sverige-Finland och Sverige Danmark
 • Lev.projektledare i gasavvecklingsprojekt
 • Projektledare+IE, telefonstationsprojekt
 • Avancerad konflikthantering
 • Förhandling och lobbying

 

Business Process Redesign på europanivå

 

 • Ombyggnad av logistik och kundserviceprocesser för 3M TSD EU


Kommunikationsuppdrag
      

 • Känsliga eller infekterade informationsmöten
 • Förhandling i känsliga frågor
 • Konflikthantering internt eller externt
 • Kommunikationsuppdrag i samband med etablerings- och infrastrukturprojekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) "Tidsspelet" och "Glassfabriken" är framtagna och marknadsförda av Aspegren Idé. Yccess är återförsäljare och licensierade utförare av dessa.

praktisk

 

Individ- och organisationsutveckling

 

Framgång baseras på kombinationen "veta och göra", även kallat kompetens. Detta är en färskvara och kräver ständig påfyllnad genom praktisk träning. Yccess har verktygen.

 

Bo Yxe delar med sig av sin långa erfarenhet från såväl projektvärlden som från sälj & marknad.

 

Ökad kompetens, insikt och framgång genom:

 

Föreläsningar bokas genom Bo Yxe 073-5033131

 

 • Effektiv kommunikation ur ett ledarperspektiv
 • Härskartekniker i nya skepnader
 • Framgång genom god kommunikation

 

Workshops - Perfekta för Kick Off

 

 • Förstå och utveckla framgångsrik kommunikation
 • Förstå och utveckla social kompetens - EQ
 • "Tidsspelet"* - Höj produktiviteten och minska stressen på ett nytt sätt
 • "Glassfabriken"*  - Affärsekonomi för medarbetare
 • Konflikthantering genom god kommunikation

 

Kurser

 

 • Presentationsteknik på 3 tim
 • Presentationsteknik fortsättning, 3 tim

 

Personanalyser

 

 • Extended DISC beteende- och kommunikationsstilar
 • EQ-i test av våra 15 viktigaste framgångsförmågor

 

HR verktyg

 

 • Verktyg för kvalitativa medarbetarsamtal

 

 

Kontakta Bo Yxe direkt för mer information bo.yxe@yccess.com eller 073 - 503 31 31

 

 

 

Yccess AB © 2004-2013  •  bo.yxe@yccess.com  •  Om cookies